PN-EN 13914-1:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego -- Część 1: Tynkowanie zewnętrzne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i zalecenia dotyczące projektowania, przygotowywania i wykonywania tynkowania zewnętrznego na bazie cementu, wapna lub innych mineralnych spoiw i/lub ich połączenia, cementu murarskiego i modyfikowanego spoiwa polimerowego; na wszystkich typach podłoża, zarówno do ścian poziomych jak i pionowych. Podano zasady tynkowania na podłożach nowych i starych oraz zasady utrzymania i renowacji istniejących robót. Tynki z materiałami organicznymi jako głównym spoiwem nie są objęte zakresem stosowania niniejszego dokumentu. W niniejszym dokumencie podano wskazówki dotyczące wykonania tynków wytworzonych na miejscu, wytworzonych lub wstępnie przygotowanych w zakładzie.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13914-1:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego -- Część 1: Tynkowanie zewnętrzne
Data publikacji 20-06-2016
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 13914-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13914-1:2009 - wersja polska
ICS 91.100.10