PN-EN 60335-2-89:2012 - wersja polska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-89: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń chłodniczych z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego sprzętu chłodniczego dla zakładów zbiorowego żywienia mającego wbudowaną sprężarkę lub wyposażonego w dwa oddzielne zespoły stanowiące jedno urządzenie zgodnie z instrukcjami wytwórcy (system rozdzielny). Niniejsza norma, w takim zakresie jaki jest możliwy, dotyczy także ogólnych zagrożeń stwarzanych przez tego typu sprzęt. Nie dotyczy tych cech konstrukcyjnych i działania sprzętu chłodniczego, które są objęte normami ISO

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-89:2012 - wersja polska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-89: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń chłodniczych z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Data publikacji 18-06-2012
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN 60335-2-89:2010 [IDT], IEC 60335-2-89:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 60335-2-89:2010 - wersja angielska
ICS 97.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-89:2012/A2:2018-04E, PN-EN 60335-2-89:2012/A1:2016-04E