PN-EN IEC 60335-2-89:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-89: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń chłodniczych i komercyjnych wytwornic lodu z wbudowanym lub wolnostojącym zespołem chłodniczym lub sprężarką silnikową

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 jest zastąpiony następującym.

Ta część normy IEC 60335 określa wymagania bezpieczeństwa dla elektrycznych komercyjnych urządzeń chłodniczych i wytwornic lodu mających wbudowaną sprężarkę silnikową lub, które są dostarczane w dwóch zespołach do montażu jako jedno urządzenie zgodnie z instrukcją (system dzielony).

UWAGA 101 Przykładami urządzeń objętych zakresem tej normy są:
- chłodzone szafki wystawowe i magazynowe;
- chłodzone szafki na kółkach;
- stoiska obsługowe i stoiska samoobsługowe;
- chłodziarki i zamrażarki;
- komercyjne wytwornice lodu.

Tak jak jest możliwe, norma ta dotyczy typowych zagrożeń stwarzanych przez tego rodzaju urządzenia, w tym urządzenia wykorzystujące łatwopalne czynniki chłodnicze i urządzenia wykorzystujące czynnik chłodniczy R-744.

Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do urządzeń o masie łatwopalnego czynnika chłodniczego przekraczających wartości graniczne określone w 22.110 ani do urządzeń, w których zastosowano czynniki chłodnicze o klasie toksyczności B zgodnie z ISO 817.

Nie obejmuje tych cech budowy i działania urządzeń chłodniczych, które są uwzględnione w normach ISO.

UWAGA 102 Zwraca się uwagę na fakt, że:
- w przypadku urządzeń przeznaczonych do użytku w pojazdach lub na pokładach statków lub samolotów mogą być konieczne dodatkowe wymagania;
- w wielu krajach dodatkowe wymagania są określone przez krajowe służby zdrowia, krajowe służby ochrony pracy, krajowe służby zaopatrzenia w wodę i podobne służby.

UWAGA 103 Niniejsza norma nie dotyczy:
- urządzeń wykorzystujących łatwopalny czynnik chłodniczy w transkrytycznych systemach chłodniczych;
- domowych urządzeń chłodniczych (IEC 60335-2-24);
- systemów dzielonych o zawartości czynnika chłodniczego łatwopalnego przekraczającej 150 g w dowolnym obiegu chłodniczym;
- przemysłowych systemów chłodniczych;
- sprężarek silnikowych (IEC 60335-2-34);
- komercyjnych urządzeń dystrybuujących i automatów sprzedających (IEC 60335-2-75);
- komercyjnych urządzeń do lodów;
- pomieszczeń niskich temperatur;
- wielokomorowych urządzeń chłodniczych z wolnostojącą sprężarką silnikową.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60335-2-89:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-89: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń chłodniczych i komercyjnych wytwornic lodu z wbudowanym lub wolnostojącym zespołem chłodniczym lub sprężarką silnikową
Data publikacji 07-12-2022
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN IEC 60335-2-89:2022 [IDT], IEC 60335-2-89:2019 [IDT], IEC 60335-2-89:2019/COR1:2019 [IDT], IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-89:2012 - wersja polska, PN-EN 60335-2-89:2012/A1:2016-04 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-89:2012/A2:2018-04 - wersja angielska
ICS 97.130.20