PN-EN 60335-2-7:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek

Zakres

Praktycznie zmodyfikowano wszystkie rozdziały Normy Międzynarodowej IEC 60335-2-7:2002+A1:2004+A2:2006. Dodano załączniki normatywne CC i DD

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-7:2010 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek
Data publikacji 20-05-2010
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-7:2010 [IDT], IEC 60335-2-7:2008 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-7:2005 - wersja polska, PN-EN 60335-2-7:2005/A2:2009 - wersja polska
ICS 13.120, 97.060
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-7:2010/A1:2013-06E, PN-EN 60335-2-7:2010/A11:2014-01E, PN-EN 60335-2-7:2010/A2:2020-03E