PN-EN 60335-2-47:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-47:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia

Zakres

Podano wymagania elektryczne, mechaniczne i konstrukcyjne decydujące o bezpieczeństwie użytkowania elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia. Ustalono ogólne warunki badań, klasyfikację urządzeń oraz wymagania dotyczące oznaczeń i danych instrukcji obsługi. Opisano badania sprawdzające. Podano definicje 8 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60335-2-47:2001/Ap1:2002P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-47:2001 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia
Data publikacji 30-04-2001
Data wycofania 15-11-2003
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN 60335-2-47:2000 [IDT], IEC 60335-2-47:2000 [IDT]
Zastępuje PN-A-55535:1991 - wersja polska, PN-A-55545:1987 - wersja polska, PN-E-55701:1991 - wersja polska
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-47:2003 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-47:2001/Ap1:2002P