PN-A-55535:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-47:2001 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kotły warzelne elektryczne dla zakładów żywienia zbiorowego

Zakres

Przedmiotem normy są kotły warzelne elektryczne (zwane dalej kotłami) przeznaczone dla zakładów żywienia zbiorowego , w których przemiana energii elektrycznej na ciepło odbywa się w oporowych elementach grzejnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-55535:1991 - wersja polska
Tytuł Kotły warzelne elektryczne dla zakładów żywienia zbiorowego
Data publikacji 28-06-1991
Data wycofania 28-10-2002
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Zastępuje PN-A-55535:1984 - wersja polska
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-47:2001 - wersja polska