PN-A-55535:1984 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-55535:1991 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Kotły warzelne elektryczne dla zakładów zbiorowego żywienia -- Wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące kotłów warzelnych elektrycznych przeznaczonych do gotowania potraw i płynów spożywczych w zakładach zbiorowego żywienia, w których zamiana energii elektrycznej na cieplną od¬bywa się w elementach grzejnych oporowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-55535:1984 - wersja polska
Tytuł Kotły warzelne elektryczne dla zakładów zbiorowego żywienia -- Wymagania i badania
Data publikacji 28-03-1984
Data wycofania 23-09-1991
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-A-55535:1991 - wersja polska