PN-M-02112:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Gwinty metryczne o średnicach 0,25 do 0,9 mm -- Tolerancje

Zakres

Przedmiotem normy jest zewnętrznych układ tolerancji i pasowań gwintów metrycznych o średni-
cach 0,25 do 0,9 mm wg PN-74/M-02012.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-02112:1974 - wersja polska
Tytuł Gwinty metryczne o średnicach 0,25 do 0,9 mm -- Tolerancje
Data publikacji 06-11-1974
Data wycofania 31-07-2015
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Zastępuje PN-M-02112:1970 - wersja polska
ICS 21.040.10