PN-EN 60335-2-47:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-47:2009 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo -- Część 2-47: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia

Zakres

Podano wymagania elektryczne, mechaniczne i konstrukcyjne decydujące o bezpieczeństwie użytkowania elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia. Ustalono ogólne warunki badań, klasyfikację urządzeń oraz wymagania dotyczące oznaczeń i danych instrukcji obsługi. Opisano badania sprawdzające. Podano definicje 8 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60335-2-47:2003/AC:2007E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-47:2003 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo -- Część 2-47: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 28-09-2009
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN 60335-2-47:2003 [IDT], IEC 60335-2-47:2002 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-47:2001/Ap1:2002 - wersja polska, PN-EN 60335-2-47:2001 - wersja polska
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-47:2009 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-47:2003/A1:2008E, PN-EN 60335-2-47:2003/AC:2007E