PN-E-55701:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-47:2001 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Kotły warzelne elektryczne dla zakładów żywienia zbiorowego -- Bezpieczeństwo użytkowania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i metody badań dotyczące bezpieczeństwa elektrycznych kotłów warzelnych stosowanych w zakładach żywienia zbiorowego.
Niniejszą normę należy stosować również w odniesieniu do elektrycznych części urządzeń wykorzystujących inne rodzaje energii.
Niniejsza norma nie dotyczy:
— kotłów warzelnych przemysłowych,
— kotłów warzelnych o działaniu ciągłym do masowej produkcji żywności,
— kotłów warzelnych z elektrodami grzejnymi,
— kotłów warzelnych ciśnieniowych (w zbiorniku warzelnym),
— kotłów przeznaczonych do użytkowania w warunkach szczególnie trudnych np. atmosferze korozyjnej lub grożącej wybuchem (pyły, pary, gazy).
Dla kotłów przeznaczonych do użytkowania w pojazdach, na pokładach statków lub samolotów oraz w klimacie tropikalnym mogą być konieczne wymagania dodatkowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-55701:1991 - wersja polska
Tytuł Kotły warzelne elektryczne dla zakładów żywienia zbiorowego -- Bezpieczeństwo użytkowania
Data publikacji 29-03-1991
Data wycofania 30-04-2001
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-47:2001 - wersja polska