PN-EN 60335-2-4:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-4:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wirówek do bielizny o pojemności nie przekraczającej 10 kg bielizny w stanie powietrznosuchym i prędkości obwodowej bębna nie przekraczającej 50 m/s, o napięciach znamionowych nie przekraczających 250 V dla urządzeń jednofazowych i 480 V dla innych urządzeń. Dotyczy ona również urządzeń nie przeznaczonych do użytku w normalnych warunkach domowych, mogących stanowić źródło zagrożenia dla użytkowników, np. urządzeń przeznaczonych do użytkowania przez osoby nie wyszkolone technicznie, w sklepach, w warsztatach i w gospodarstwach rolnych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60335-2-4:2003/AC:2006E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-4:2003 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny
Data publikacji 15-12-2003
Data wycofania 29-04-2010
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-4:2002 [IDT], IEC 60335-2-4:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-4:2001 - wersja polska
ICS 13.120, 97.060
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-4:2010 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-4:2003/A2:2006E, PN-EN 60335-2-4:2003/A1:2005E, PN-EN 60335-2-4:2003/AC:2006E