PN-EN 60335-2-4:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-4:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dla wirówek do bielizny

Zakres

Normę stosuje się z normą PN-EN 60335-1:1999. Dotyczy ona wirówek do bielizny o pojemności nie przekraczającej 10 kg bielizny w stanie powietrznosuchym i prędkości obwodowej bębna nie przekraczającej 50 m/s, o napięciach znamionowych nie przekraczających 250 V dla przyrządów jednofazowych i 480 V dla przyrządów innych niż jednofazowe. Dotyczy ona również przyrządów nie przeznaczonych do użytku w normalnych warunkach domowych, mogących stanowić źródło zagrożenia dla użytkowników, np. przyrządów przeznaczonych do użytkowania przez osoby nie wyszkolone technicznie, w sklepach, w warsztatach i w gospodarstwach rolnych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-4:2001 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dla wirówek do bielizny
Data publikacji 05-04-2001
Data wycofania 15-12-2003
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-4:1995 [IDT], EN 60335-2-4:1995/A1:1997 [IDT], EN 60335-2-4:1995/A2:2000 [IDT], IEC 60335-2-4:1993/AMD1:1997 [IDT], IEC 60335-2-4:1993/AMD2:1999 [IDT], IEC 60335-2-4:1993 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 335-2-4/Ak:1998 - wersja polska, PN-IEC 335-2-4:1998 - wersja polska
ICS 13.120, 97.060
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-4:2003 - wersja angielska