PN-EN 609-1:2017-02 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Maszyny rolnicze i leśne -- Bezpieczeństwo łuparek do drewna -- Część 1: Łuparki klinowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa i sposób ich weryfikacji pod kątem projektowania i budowy poziomych i pionowych łuparek klinowych, przeznaczonych do łupania drewna na opał, niezależnie od rodzaju użytego źródła energii. Niniejsza norma dotyczy łuparek klinowych, które są zaprojektowane w taki sposób, że operacja łupania jest aktywowana tylko przez jedną osobę, jednak można przewidzieć, że dopuszcza się aby inni operatorzy pracowali z maszyną, np. ładując lub rozładowując. Ponadto określono rodzaj informacji o bezpiecznych metodach pracy, które powinien dostarczyć producent.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich zagrożeń znaczących, sytuacji zagrożenia i zdarzeń niebezpiecznych związanych z tymi maszynami, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach niewłaściwego użycia, które są racjonalnie przewidywalne przez producenta (patrz Tablica 1).
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do maszyn, które są przeznaczone zarówno do cięcia na długość drewna do łupania, jak i łupania drewna na opał.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do łuparek klinowych, które są wyprodukowane przed datą publikacji niniejszego dokumentu przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 609-1:2017-02 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze i leśne -- Bezpieczeństwo łuparek do drewna -- Część 1: Łuparki klinowe
Data publikacji 14-11-2018
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 609-1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 609-1+A2:2009 - wersja angielska
ICS 65.060.80