PN-EN 60335-2-34:2013-09 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 zastępuje się następującym.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy bezpieczeństwa użytkowania szczelnych (hermetycznych i półhermetycznych) sprężarek z silnikiem, ich układów zabezpieczających i regulujących, jeżeli są stosowane, które są przeznaczone do wykorzystania w urządzeniach do użytku domowego i podobnego, i które spełniają wymagania norm dotyczących takich urządzeń. Norma dotyczy sprężarek z silnikiem badanych oddzielnie, w najbardziej ostrych warunkach, jakie są przewidywane podczas normalnego użytkowania, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V dla jednofazowych sprężarek z silnikiem i 480 V dla innych sprężarek z silnikiem.
UWAGA 101 Przykładami urządzeń, które zawierają sprężarki z silnikiem są
– chłodziarki, zamrażarki żywności i wytwornice lodu (IEC 60335-2-24);
– klimatyzatory, elektryczne pompy ciepła i osuszacze (IEC 60335-2-40);
– komercyjne urządzenia dystrybuujące i automaty sprzedające (IEC 60335-2-75);
– fabrycznie wykonane zespoły do przekazywania ciepła w zastosowaniach do chłodnictwa, klimatyzacji lub ogrzewania lub do kombinacji tych zastosowań.
Niniejsza norma nie zastępuje wymagań norm odnoszących się do poszczególnych urządzenia, w którym stosowana jest sprężarka z silnikiem. Jednakże, jeżeli sprężarka z silnikiem danego typu jest zgodna z niniejszą normą, może nie być niezbędne wykonywanie badań określonych dla sprężarki z silnikiem w normie odnoszącej się do urządzenia, w którym jest ona zastosowana w danym urządzeniu lub zespole. Jeżeli układ regulacyjny sprężarki z silnikiem jest związany z układem regulacyjnym danego urządzenia, może być konieczne wykonanie dodatkowych badań na kompletnym urządzeniu.
Tak dalece jak to jest możliwe, niniejsza norma uwzględnia powszechne zagrożenia stwarzane przez sprężarki z silnikiem stosowane w urządzeniach użytkowanych w domu i otoczeniu domu. Jednakże, na ogół nie bierze się pod uwagę
– używania urządzeń przez małe dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru;
– zabawy małych dzieci urządzeniami.
UWAGA 102 Zwraca się uwagę na fakt, że
– w przypadku sprężarek z silnikiem przeznaczonych do zastosowania w urządzeniach w pojazdach lub na statkach, mogą być niezbędne dodatkowe wymagania;
– w wielu krajach dodatkowe wymagania są określane przez krajową służbę zdrowia, krajowe służby odpowiedzialne za ochronę pracy i podobne służby.
UWAGA 103 Niniejsza norma nie dotyczy
– sprężarek z silnikiem zaprojektowanych wyłącznie do celów przemysłowych;
– sprężarek z silnikiem używanych w urządzeniach przeznaczonych do użytku w środowiskach, w których przeważają specjalne warunki takie jak obecność atmosfer korozyjnych lub wybuchowych (pył, para, gaz).
UWAGA 104 Jeśli sprężarka z silnikiem dla czynnika chłodniczego R-744 stosowanego w urządzeniach z transkrytycznym systemem chłodzącym jest wyposażona w ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa, zgodność z wymaganiami dla tych przyrządów jest sprawdzana podczas badań na kompletnym urządzeniu.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-34:2013-09 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem
Data publikacji 16-09-2013
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-34:2013 [IDT], IEC 60335-2-34:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-34:2009 - wersja polska, PN-EN 60335-2-34:2009/A2:2009 - wersja angielska
ICS 23.140, 97.040.30