PN-ISO 3002-1:1996 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Podstawowe pojęcia w obróbce wiórowej i ściernej -- Geometria części roboczej narzędzi skrawających -- Terminologia ogólna, układy odniesienia, kąty narzędzia i kąty robocze oraz łamacze wióra

Zakres

Określono terminy ogólne dotyczące powierzchni przedmiotu obrabianego, niektórych elementów narzędzia, powierzchni narzędzia, krawędzi skrawających oraz ruchów narzędzia i przedmiotu obrabianego; zdefiniowano układy odniesienia wykorzystywane następnie do określenia różnych kątów i łamaczy wiórów. Zamieszczono terminy w języku angielskim, francuskim i rosyjskim, a ponadto w języku niemieckim, włoskim i holenderskim. Dodano nowy rozdział 8 (kierunek linii śrubowej i kierunek skrawania) i nowe rysunki od 36 do 41

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3002-1:1996 - wersja polska
Tytuł Podstawowe pojęcia w obróbce wiórowej i ściernej -- Geometria części roboczej narzędzi skrawających -- Terminologia ogólna, układy odniesienia, kąty narzędzia i kąty robocze oraz łamacze wióra
Data publikacji 20-06-1996
Liczba stron 65
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 206, Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
Wprowadza ISO 3002-1:1982 [IDT], ISO 3002-1:1982/Amd 1:1992 [IDT]
Zastępuje PN-M-01002-01:1992 - wersja polska
ICS 01.040.25, 25.100.01, 25.020