PN-EN 13381-8:2013-09 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 8: Termoaktywne zabezpieczenia elementów stalowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa metodę ustalania wpływu termoaktywnych systemów zabezpieczeń ogniochronnych na odporność ogniową stalowych elementów konstrukcyjnych, które mogą być stosowane jako belki lub słupy. Obejmuje ona tylko przekroje bez otworów w środniku. Bez dodatkowej oceny nie można jej bezpośrednio stosować do konstrukcyjnych elementów rozciąganych. Wyniki analizy dla przekrojów I lub H mają bezpośrednie zastosowanie do kątowników, ceowników i teowników o tym samym wskaźniku przekroju, stosowanych zarówno jako elementy indywidualne lub jako wzmocnienie. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do płaskowników czy prętów. Niniejsza Norma Europejska obejmuje systemy zabezpieczeń ogniochronnych, w których wykorzystywane są tylko materiały termoaktywne i nie są wykorzystywane ogniochronne materiały bierne jak określono to w niniejszym dokumencie. Metoda oceny została zaprojektowana w ten sposób, aby objąć zakres grubości zastosowanego materiału zabezpieczenia ogniochronnego, zakres elementów stalowych charakteryzowany przez ich wskaźniki przekroju, zakres temperatur projektowych oraz zakres ważnych okresów klasyfikacyjnych zabezpieczenia ogniochronnego. Niniejsza Norma Europejska zawiera procedury badania ogniowego, które określają badania, które powinny być przeprowadzone, aby ustalić zdolność systemu zabezpieczenia ogniochronnego do pozostania spójnym i zamocowanym do elementu stalowego oraz aby dostarczyć dane dotyczące charakterystyki termicznej systemu zabezpieczenia ogniochronnego podczas oddziaływania standardowej krzywej czas-temperatura określonej w EN 1363-1. W specjalnych warunkach, gdy jest to wymagane przez krajowe przepisy budowlane, może być potrzeba poddania termo aktywnego materiału zabezpieczenia oddziaływaniu krzywej tlenia. Badanie takie i specjalne warunki jego zastosowania zostały podane w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13381-8:2013-09/Ap1:2014-11E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13381-8:2013-09 - wersja angielska
Tytuł Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 8: Termoaktywne zabezpieczenia elementów stalowych
Data publikacji 03-09-2013
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13381-8:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13381-8:2010 - wersja angielska
ICS 13.220.50, 91.080.13
Elementy dodatkowe PN-EN 13381-8:2013-09/Ap1:2014-11E