PN-EN 60079-30-2:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 30-2: Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie przewodowe -- Wytyczne dotyczące projektowania, instalowania i obsługi

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 stanowi wytyczne dotyczące stosowania elektrycznych rezystancyjnych systemów ogrzewania przewodowego w przestrzeniach, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa, z wyłączeniem przestrzeni zaklasyfikowanych jako wymagające EPL Ga/Da (tradycyjny związek odpowiednio ze strefą 0 i strefą 20). Stanowi ona wytyczne dotyczące projektowania, instalacji, konserwacji i napraw systemów ogrzewania przewodowego włącznie z urządzeniami towarzyszącymi i monitorującymi. Nie dotyczy ona elementów pracujących w procesach grzania indukcyjnego, ogrzewania powierzchniowego lub bezpośredniego nagrzewania rurociągów ani odprężania.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-30-2:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 30-2: Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie przewodowe -- Wytyczne dotyczące projektowania, instalowania i obsługi
Data publikacji 05-09-2017
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-30-2:2017 [IDT], IEC/IEEE 60079-30-2:2015 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60079-30-2:2007 - wersja angielska
ICS 29.260.20