PN-EN 60079-30-1:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie przewodowe -- Wymagania ogólne i badania

Zakres

W niniejszej części IEC 60079 podano wymagania ogólne i badania dotyczące elektrycznego rezystancyjnego ogrzewania przewodowego do użytku w atmosferach wybuchowych, z wyłączeniem tych, które przeznaczone są do EPL Ga oraz EPL Da. Niniejsza norma obejmuje rezystancyjne ogrzewanie przewodowe montowane fabrycznie, jak i w miejscu pracy, stanowiące szeregowe połączenia przewodów grzejnych, równoległe połączenia przewodów grzejnych, maty grzejne i panele grzejne, montowane i/lub podłączane zgodnie z instrukcją producenta.
Niniejsza norma zawiera również wymagania dotyczące zakończeń, montażu i metod sterowania ogrzewaniem przewodowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-30-1:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie przewodowe -- Wymagania ogólne i badania
Data publikacji 01-06-2017
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-30-1:2017 [IDT], IEC/IEEE 60079-30-1:2015 [MOD]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-30-1:2010 - wersja polska
ICS 29.260.20