PN-EN 60079-18:2015-06 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji "m"

Zakres

W niniejszej części IEC 60079 określono szczegółowe wymagania dotyczące konstrukcji, badania i znakowania urządzeń elektrycznych, części urządzeń elektrycznych i komponentów Ex o rodzaju zabezpieczenia hermetyzacja „m”, przeznaczonych do użytkowania w gazowych atmosferach wybuchowych lub pyłowych atmosferach wybuchowych.
Niniejsza część ma zastosowanie wyłącznie do hermetyzowanych urządzeń elektrycznych, hermetyzowanych części urządzeń elektrycznych i hermetyzowanych komponentów Ex (zwanych dalej w tekście urządzeniami „m”), których napięcie znamionowe nie przekracza 11 kV.
Stosowanie urządzeń elektrycznych w atmosferach, które mogą zawierać jednocześnie gaz wybuchowy i pył palny, może wymagać dodatkowych środków zabezpieczających.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do pyłów materiałów wybuchowych, pyłów które do spalania nie wymagają tlenu atmosferycznego oraz do substancji piroforycznych.
Niniejsza norma nie uwzględnia ryzyka związanego z emisją palnych lub toksycznych gazów z pyłu.
Niniejsza norma uzupełnia i zmienia wymagania podstawowe zawarte w IEC 60079-0. W przypadku gdy wymagania niniejszej normy są sprzeczne z wymaganiami IEC 60079-0, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-18:2015-06 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji "m"
Data publikacji 03-12-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-18:2015 [IDT], IEC 60079-18:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-18:2011 - wersja polska
ICS 29.260.20