PN-EN 60068-1:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60068-1:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Badania środowiskowe -- Część 1: Postanowienia ogólne i wytyczne

Zakres

Określono zbiór prób środowiskowych i ich ostrości oraz różne warunki atmosferyczne podczas pomiarów i prób w celu dokonania oceny zachowania się wyrobów elektrotechnicznych podczas transportu, składowania oraz użytkowania. Podano definicje 20 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60068-1:2005 - wersja polska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 1: Postanowienia ogólne i wytyczne
Data publikacji 16-11-2005
Data wycofania 06-06-2014
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-1:1994 [IDT], IEC 60068-1:1988 [IDT], IEC 60068-1:1988/AMD1:1992 [IDT], IEC 60068-1:1988/COR1:1988 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-1:2002 - wersja angielska
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN 60068-1:2014-06 - wersja angielska