PN-EN 60068-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60068-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Badania środowiskowe -- Część 1: Postanowienia ogólne i wytyczne

Zakres

Zawiera zbiór prób środowiskowych i ich ostrości oraz określa różne warunki atmosferyczne podczas pomiarów i prób w celu dokonania oceny zachowania się wyrobów elektrotechnicznych podczas transportu, składowania oraz użytkowania

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60068-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 1: Postanowienia ogólne i wytyczne
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 16-11-2005
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-1:1994 [IDT], IEC 60068-1:1988/COR1:1988 [IDT], IEC 60068-1:1988 [IDT], IEC 60068-1:1988/AMD1:1992 [IDT]
Zastępuje PN-E-04600:1992 - wersja polska
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN 60068-1:2005 - wersja polska