PN-EN 60044-1:2000/A2:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61869-2:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Przekładniki -- Przekładniki prądowe

Zakres

Wprowadzono wymagania i opisy badania przenoszenia przepięć przez przekładniki prądowe o Um > lub = 72,5 kV. Dodano definicje najwyższego napięcia sieci i wieloprzekładniowego przekładnika prądowego oraz określono możliwość wykonywania przekładników do pomiarów o mocy znamionowej nie większej niż 15 VA i klasie dokładności nie gorszej niż 0,2 o rozszerzonym w dół do 1 VA zakresie mocy. Odpowiednio uzupełniono rozdziały 5, 6.3, 9 i 11. Dodano trzy nowe rysunki (od 7 do 9), dotyczące pomiarów przenoszonych przepięć

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60044-1:2000/A2:2004 - wersja polska
Tytuł Przekładniki -- Przekładniki prądowe
Data publikacji 01-07-2004
Data wycofania 27-06-2013
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 81, Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
Wprowadza EN 60044-1:1999/A2:2003 [IDT], IEC 60044-1:1996/AMD2:2002 [IDT]
ICS 17.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 61869-2:2013-06 - wersja angielska