PN-EN 60034-18-42:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-42: Odporne na wyładowania niezupełne elektryczne układy izolacyjne (Typ II) stosowane w maszynach elektrycznych wirujących zasilanych z przekształtników napięciowych -- Badania kwalifikacyjne

Zakres

Niniejsza część IEC 60034 określa kryteria oceny układu izolacyjnego uzwojeń stojana/wirnika jednofazowych lub wielofazowych maszyn prądu przemiennego, które są narażone na powtarzalne napięcia impulsowe, takie jak wytwarzane przez przekształtniki z modulacją szerokości impulsów (PWM) i wytrzymają wyładowania niezupełne podczas użytkowania.
Norma określa elektryczne badania kwalifikacyjne na reprezentatywnych próbkach, które weryfikują przydatność do pracy z przekształtnikowymi źródłami napięcia. Norma opisuje także dodatkowy system klasyfikacji, który określa granice niezawodnego działania w warunkach zasilania z przekształtnika.
Chociaż ten dokument dotyczy przekształtników napięciowych, to wiadomo, że są inne typy przekształtników, które wytwarzają powtarzalne napięcia impulsowe. Do tego typu przekształtników może być stosowane podobne podejście do badań.
Od maszyn, które są zasilane z przekształtników napięcia tylko przy rozruchu nie może być wymagana kwalifikacja systemu izolacyjnego i dlatego niniejszy dokument ich nie obejmuje.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60034-18-42:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-42: Odporne na wyładowania niezupełne elektryczne układy izolacyjne (Typ II) stosowane w maszynach elektrycznych wirujących zasilanych z przekształtników napięciowych -- Badania kwalifikacyjne
Data publikacji 26-09-2017
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-18-42:2017 [IDT], IEC 60034-18-42:2017 [IDT]
ICS 29.080.30, 29.160.01