PN-EN 573-5:2009 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 5: Kodyfikacja znormalizowanych wyrobów przerobionych plastycznie

Zakres

Ustalono kodyfikację znormalizowanych półwyrobów przerobionych plastycznie do wykorzystania w informacjach podawanych podczas zamawiania. Kodyfikacja ta jest zwykle wymagana w rysunkach technicznych. Nie stosuje się do odlewów, wlewków do kucia, wlewków do walcowania, wlewków do wyciskania oraz gąsek do przetopienia

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 573-5:2009 - wersja polska
Tytuł Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 5: Kodyfikacja znormalizowanych wyrobów przerobionych plastycznie
Data publikacji 16-03-2009
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 225, Lekkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 573-5:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 573-5:2007 - wersja angielska
ICS 77.040.30, 77.120.10