PN-EN 485-1:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, taśmy i płyty -- Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne kontroli i dostawy blach, taśm i płyt przerobionych plastycznie z aluminium i stopów aluminium do ogólnych zastosowań technicznych. Zamieszczono także postanowienia dotyczące składania zamówień i przeprowadzenia badań
Dotyczy wyrobów o grubości powyżej 0,20 mm do 400 mm włącznie.
Dla wielu specjalnych zastosowań aluminiowej blachy, taśmy i płyty, istnieją szczegółowe Normy Europejskie, w których sformułowano inne lub dodatkowe wymagania i dobrano odpowiednie stopy oraz stany: patrz Załącznik A. Większość z tych szczegółowych norm europejskich odnosi się do postanowień niniejszego dokumentu.
Za wybór odpowiednich Norm Europejskich odpowiedzialność ponosi zamawiający.
Gdy zastosowanie wymaga uzyskania specjalnych właściwości, takich jak odporność na korozję, twardość, wytrzymałość na zmęczenie, wygląd powierzchni i właściwości spawalnicze, użytkownik powinien skonsultować się z dostawcą i rozważyć zastosowanie odpowiedniej szczegółowej Normy Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 485-1:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, taśmy i płyty -- Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy
Data publikacji 25-10-2016
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 225, Lekkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 485-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 485-1+A1:2010 - wersja angielska, PN-EN 485-1+A1:2010 - wersja niemiecka
ICS 77.150.10