PN-EN ISO 11960:2014-04 - wersja polska

Bez VAT: 295,50  PLN Z VAT: 363,47  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze w otworach wiertniczych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano warunki techniczne dostawy rur stalowych (rur okładzinowych, rur wydobywczych i manipulaków), materiału wyjściowego do wytwarzania złączek, materiału do wytwarzania części na złączki oraz materiału do wytwarzania akcesoriów, a także ustalono wymagania obowiązujące dla trzech poziomów wymagań technicznych wyrobu (PSL 1, PSL 2, PSL 3). Wymagania dotyczące PSL 1 są podstawowymi wymaganiami niniejszej Normy Międzynarodowej. W Załączniku H podano wymagania techniczne dla wszystkich odmian wytrzymałościowych, z wyjątkiem H-40, L-80 9Cr i C110, jakie powinien spełniać wykonany wyrób, aby mógł być zaliczony do PSL 2 i PSL 3.
W przypadku rur omawianych w niniejszej Normie Międzynarodowej, wymiary, masy oraz grubości ścianek, jak również odmian wytrzymałościowych materiałów i rodzajów wykończenia podane są w Tablicach C.1 i C.2 oraz w E.1 i E.2.
Niniejsza Norma Międzynarodowa może znaleźć zastosowanie do rur o innych wymiarach, z końcami gładkimi i rur o innych grubościach ścianek, jeżeli zamawiający i wytwórca tak uzgodnią.
Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy, zgodnie z API Spec 5B, następujących połączeń:
― rur okładzinowych z gwintem krótkim zaokrąglonym (SC);
― rur okładzinowych z gwintem długim zaokrąglonym (LC);
― rur okładzinowych z gwintem buttress (BC);
― rur wydobywczych niespęczanych (NU);
― rur wydobywczych spęczanych na zewnątrz (EU);
― rur wydobywczych bezzłączkowych (IJ).
W niniejszej Normie Międzynarodowej podano dla takich połączeń techniczne warunki dostawy złączek i ochraniaczy gwintów. Wymagania dodatkowe, do uzgodnienia, dotyczące połączeń o zwiększonej odporności na rozszczelnienie (LC) podano w A.11 SR22.
Niniejsza Norma Międzynarodowa może znaleźć zastosowanie do wyrobów rurowych z połączeniami nieujętymi w normach ISO/API.
Cztery grupy wyrobów, których dotyczy niniejsza Norma Międzynarodowa, obejmują rury wykonane z materiałów następujących odmian wytrzymałościowych:
― Grupa 1: Wszystkie rury okładzinowe i wydobywcze odmian wytrzymałościowych H, J, K, N i R;
― Grupa 2: Wszystkie rury okładzinowe i wydobywcze odmian wytrzymałościowych C, L, M i T;
― Grupa 3: Wszystkie rury okładzinowe i wydobywcze odmiany wytrzymałościowej P;
― Grupa 4: Wszystkie rury okładzinowe odmiany wytrzymałościowej Q.
Rury okładzinowe o rozmiarach większych od odpowiadających wyróżnikowi 1: 4-1/2, ale mniejszych od odpowiadających wyróżnikowi 1: 10-3/4 mogą być przeznaczone przez zamawiającego do użycia jako rury wydobywcze; patrz Tablice C.1, C.23, C.27 i C.28 lub Tablice E.1, E.23, E.27 i E.28.
W Załączniku A podano wymagania dodatkowe, które mogą obowiązywać w wyniku uzgodnień między zamawiającym i wytwórcą i dotyczą badań nieniszczących, części do wytwarzania złączek po pełnej obróbce skrawaniem, rur okładzinowych spęczanych, rur okładzinowych zgrzewanych elektrycznie, rur wydobywczych i manipulaków, badań udarności, połączeń z pierścieniem uszczelniającym, certyfikatów wykonania badań, badań wytrzymałości na rozciąganie oraz badań odporności na pękanie pod wpływem siarczkowej korozji naprężeniowej.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie zawiera wymagań dotyczących wykonywania gwintów.

* wymagane pola

Bez VAT: 295,50  PLN Z VAT: 363,47  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11960:2014-04 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze w otworach wiertniczych
Data publikacji 21-09-2017
Liczba stron 286
Grupa cenowa XG
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 11960:2014 [IDT], ISO 11960:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11960:2011 - wersja angielska
ICS 77.140.75, 75.180.10