PN-EN 508-1:2014-08 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 1: Stal

Zakres

Niniejsza część EN 508 określa wymagania dla samonośnych wyrobów do pokryć dachowych, pokryć i okładzin ściennych, , paneli i blach dachówkowych do układania nieciągłego, wykonanych z blachy stalowej z powłokami metalicznymi oraz z lub bez dodatkowych powłok organicznych. Norma obejmuje wyroby stosowane z izolacją termiczną oraz wyroby pokrywcze
Norma określa właściwości ogólne , definicje, klasyfikacje i oznakowanie wyrobów, wraz z wymaganiami dla materiałów z których wyroby te mogą być wytwarzane. Przeznaczona jest zarówno przez producentów, dla potwierdzenia właściwości użytkowych wyrobów lub dla odbiorców w celu sprawdzenia, że wyroby spełniają deklarowane wartości . Określa wymagania dla wyrobów potwierdzające ich przydatność użytkową w warunkach eksploatacyjnych.
Norma nie obejmuje wyrobów konstrukcyjnych, tj. nie dotyczy wyrobów stosowanych w konstrukcjach klasy III (zgodnie z EN 1993-1-3), i wyrobów stosowanych w konstrukcjach klasy I i II (zgodnie z normą EN 1993 -1-3) przeznaczonych do całkowitego lub częściowego przeniesienia obciążeń dynamicznych i obciążeń statycznych działających na konstrukcję (za wyjątkiem ciężaru własnego ).
Norma nie podaje wymagań konstrukcyjnych i projektowych odnośnie pokryć dachowych, ściennych wyrobów pokrywczych i okładzinowych, rozwiązań systemowych w zakresie blach dachówkowych uwzględniając jednocześnie sposób wykonania połączeń i obróbek blacharskich.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 508-1:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 1: Stal
Data publikacji 19-08-2014
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych
Wprowadza EN 508-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 508-1:2010 - wersja polska
ICS 91.060.20