PN-EN 50588-1:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy transformatorów średniej mocy. Określenie „transformator średniej mocy” oznacza transformator o najwyższym napięciu urządzenia wyższym niż 1,1 kV, lecz nieprzekraczającym 36 kV, oraz o mocy znamionowej większej lub równej niż 5 kVA, lecz niższej niż 40 MVA.

Praktyki krajowe mogą wymagać stosowania najwyższych napięć urządzenia aż do 52 kV (lecz nie włącznie), gdy napięcie znamionowe jest mniejsze niż 36 kV (takie jak Um = 38,5 kV lub Um = 40,5 kV). Jest to uważane za niestandardowy przypadek transformatora o dużej mocy, którego dotyczą wymagania dla transformatora średniej mocy o napięciu Um = 36 kV.

UWAGA 1 Określenie „transformator dużej mocy” oznacza transformator o najwyższym napięciu urządzenia przekraczającym 36 kV oraz o mocy znamionowej większej lub równej 5 kVA, lub o mocy znamionowej większej lub równej 40 MVA niezależnie od najwyższego napięcia urządzenia. Transformatory dużej mocy objęte są normą PN-EN 50629.

UWAGA 2 Transformatory z przełącznikami zaczepów (beznapięciowymi DETC lub podobciążeniowymi OLTC) podlegają niniejszej Normie Europejskiej, nawet jeśli mają one oddzielne uzwojenia zaczepowe.

Celem niniejszej normy europejskiej jest ustanowienie wymogów dotyczących właściwości elektrycznych i projektowania transformatorów średniej mocy.

Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje następujących transformatorów:

a) przekładników przeznaczonych do zasilania przyrządów pomiarowych, liczników, przekaźników i innych podobnych aparatów;
b) transformatorów z uzwojeniami dolnego napięcia przeznaczonymi do stosowania z prostownikami w celu zasilania DC;
c) transformatorów przeznaczonych do bezpośredniego połączenia z piecami;
d) transformatorów przeznaczonych do instalacji morskich i pływających;
e) transformatorów przeznaczonych do instalacji awaryjnych;
f) transformatorów i autotransformatorów przeznaczonych do systemów zasilania kolejowego;
g) transformatorów uziemiających, to jest trójfazowych transformatorów mających utworzyć punkt neutralny dla potrzeb uziemienia sieci;
h) transformatorów trakcyjnych montowanych na taborze kolejowym, to jest transformatorów przyłączonych do sieci trakcyjnej AC lub DC bezpośrednio lub za pośrednictwem przekształtnika, używanych w stałych instalacjach kolejowych;
i) transformatorów rozruchowych przeznaczonych do rozruchu trójfazowych silników indukcyjnych w celu eliminacji spadków napięcia zasilającego;
j) transformatorów probierczych przeznaczonych obwodów wytwarzających specjalne napięcie lub prąd w celu badania urządzeń elektrycznych;
k) transformatorów spawalniczych przeznaczonych do stosowania w łukowych urządzeniach spawalniczych lub rezystancyjnych urządzeniach spawalniczych;
l) transformatorów w wykonaniu przeciwwybuchowym i przeznaczonych do podziemnych zastosowań górniczych;
m) transformatorów przeznaczonych do pracy podwodnej na dużej głębokości;
n) transformatorów z przekładnią średnie napięcie (MV) na średnie napięcie (MV) o mocy do 5 MVA;
o) transformatorów dużej mocy, gdy zostanie wykazane, że dla konkretnego zastosowania nie jest technicznie wykonalne spełnienie minimalnych wymagań sprawności określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 548/2014;
p) transformatorów dużej mocy, które są zamiennikami istniejących transformatorów dużej mocy w tej samej lokalizacji/instalacji, gdy wymiana nie może być osiągnięta bez ponoszenia nieproporcjonalnie wysokich kosztów związanych z ich transportem i/lub instalacją.

W przypadku wystąpienia jednego z dwóch ostatnich wykluczeń, należy to udokumentować w umowie za pomocą oświadczenia złożonego przez klienta.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50588-1:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 22-03-2018
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 79, Transformatorów Energetycznych
Wprowadza EN 50588-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50588-1:2016-04 - wersja angielska, PN-EN 50588-1:2016-04/A1:2016-09 - wersja angielska
ICS 29.180
Zastąpiona przez PN-EN 50708-2-1:2020-10 - wersja angielska, PN-EN 50708-1-1:2020-10 - wersja angielska