PN-EN 50588-1:2016-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50588-1:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza norma europejska dotyczy transformatorów średniej mocy. Określenie „transformator średniej mocy” oznacza transformator o najwyższym napięciu urządzenia wyższym niż 1,1 kV, lecz nie przekraczającym 36 kV, oraz o mocy znamionowej równej lub większej niż 5 kVA, lecz niższej niż 40 MVA.
Praktyki krajowe mogą wymagać stosowania najwyższych napięć urządzenia aż do 52 kV (lecz nie włącznie), gdy napięcie znamionowe jest mniejsze niż 36 kV (takie jak Um = 38,5 kV lub Um = 40,5 kV).
Celem niniejszej normy europejskiej jest ustanowienie wymogów dotyczących właściwości elektrycznych i projektowania transformatorów średniej mocy.
Norma nie obejmuje następujących transformatorów:
- przekładników przeznaczonych do zasilania przyrządów pomiarowych, liczników, przekaźników i innych podobnych aparatów;
- transformatorów z uzwojeniami dolnego napięcia przeznaczonymi do stosowania z prostownikami w celu zasilania DC;
- transformatorów przeznaczonych do bezpośredniego połączenia z piecami;
- transformatorów przeznaczonych do instalacji morskich i pływających;
- transformatorów przewoźnych;
- transformatorów i autotransformatorów przeznaczonych do systemów zasilania kolejowego;
- transformatorów uziemiających, to jest transformatorów mających utworzyć punkt neutralny dla potrzeb systemów uziemień;
- Transformatorów trakcyjnych montowanych na taborze kolejowym, to jest transformatorów przyłączonych do sieci trakcyjnej AC lub 120 DC bezpośrednio lub za pośrednictwem przekształtnika, używanych w stałych instalacjach kolejowych;
- transformatorów rozruchowych przeznaczonych do rozruchu trójfazowych silników indukcyjnych w celu eliminacji spadków napięcia zasilającego;
- transformatorów probierczych przeznaczonych obwodów wytwarzających specjalne napięcie lub prąd w celu badania urządzeń elektrycznych;
- transformatorów spawalniczych przeznaczonych do stosowania w łukowych urządzeniach spawalniczych lub rezystancyjnych urządzeniach spawalniczych;
- transformatorów w wykonaniu przeciwwybuchowm i przeznaczonych do zastosowań górniczych;
- transformatorów przeznaczonych do pracy podwodnej na dużej głębokości;
- transformatorów z przekładnią średnie napięcie (MV) na średnie napięcie (MV) o mocy do 5 MVA;
- dużych transformatorów, gdy zostanie wykazane, że dla konkretnego zastosowania, nie jest technicznie możliwe spełnienie minimalnych wymagań sprawności określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 548/2014;
- dużych transformatorów, które są zamiennikami istniejących dużych transformatorów dla tej samej lokalizacji/instalacji, gdy wymiana nie może być osiągnięta bez ponoszenia nieproporcjonalnie wysokich kosztów związanych z ich transportem i/lub instalacją;

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50588-1:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 04-04-2016
Data wycofania 22-03-2018
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 79, Transformatorów Energetycznych
Wprowadza EN 50588-1:2015 [IDT]
Dyrektywa 548/2014
Zastępuje PN-EN 50464-1:2007 - wersja angielska, PN-EN 50541-1:2011 - wersja angielska, PN-EN 50464-1:2007/A1:2012 - wersja angielska
ICS 29.180
Zastąpiona przez PN-EN 50588-1:2018-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50588-1:2016-04/A1:2016-09E