PN-EN 50541-1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50588-1:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Trójfazowe suche transformatory rozdzielcze 50 Hz od 100 kVA do 3150 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Norma ta obejmuje suche transformatory o mocy od 100 kVA do 3150 kVA przeznaczone do ciągłej pracy w trójfazowych sieciach rozdzielczych o częstotliwości napięcia 50 Hz, w warunkach wnętrzowych, przy chłodzeniu naturalnym z dwoma uzwojeniami: - uzwojeniem pierwotnym (wyższe napięcie), o najwyższym poziomie napięcia urządzenia od 3,6 kV do 36 kV. - uzwojeniem wtórnym (niższe napięcie), o najwyższym poziomie napięcia urządzenia nie przekraczającym 1,1 kV. Do pracy w warunkach zewnętrznych należy wymagać specjalnego wykonania lub obudowy (obudowy o stopniu ochrony IP oraz IK). Uwaga 1. Ta Norma Europejska może być stosowana w całości lub w części do transformatorów mających uzwojenia o więcej niż jednym napięciach znamionowych. W tym przypadku moc znamionowa dla każdej przekładni powinna być wyszczególniona przez zamawiającego. Uwaga 2. Dla suchych transformatorów instalowanych w elektrowniach dodatkowe wymagania, nie objęte tą Normą Europejską, jak również alternatywne wymagania, mogą być wyspecyfikowane. Uwaga 3. Dla suchych transformatorów przeznaczonych do pracy w turbinach wiatrowych dodatkowe wymagania podane są w EN 60076-16. Ta Norma Europejska wymienia wymagania odnośnie do charakterystyk elektrycznych, wymiarów, i budowy trójfazowych suchych transformatorów. Transformatory te powinny spełniać ogólne wymagania podane w EN 60076-11

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50541-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Trójfazowe suche transformatory rozdzielcze 50 Hz od 100 kVA do 3150 kVA o najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 09-08-2011
Data wycofania 04-04-2016
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 79, Transformatorów Energetycznych
Wprowadza EN 50541-1:2011 [IDT]
ICS 29.180
Zastąpiona przez PN-EN 50588-1:2016-04 - wersja angielska