PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje następujące zmiany:

- zmianę w akapicie dotyczącym powiązań z aktami prawnymi UE w Przedmowie europejskiej;

- zmianę w Tablicy ZZ.2 dotyczącej systemów AVCP.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 - wersja polska
Tytuł Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej
Data publikacji 22-07-2019
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50575:2014/A1:2016 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 29.060.10, 29.060.20, 13.220.40, 33.180.10