PN-EN 50575:2015-03 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli zasilających, sterowniczych i telekomunikacyjnych stosowanych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej.
Kable i przewody objęte niniejszą normą są przeznaczone do zasilania energią elektryczną oraz zastosowań telekomunikacyjnych w budynkach oraz innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania oraz rozprzestrzeniania się ognia i dymu.
Niniejsza norma nie dotyczy kabli i przewodów zasilających, telekomunikacyjnych oraz stosowanych w systemach sygnalizacji pożarowej w budynkach i innych obiektach budowlanych, gdzie najważniejszym celem jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej i/lub sygnału do instalacji alarmowych, dróg ewakuacji i instalacji gaśniczych.
UWAGA Niniejsza Norma Europejska nie zastępuje wymagań dotyczących właściwości elektrycznych, mechanicznych i środowiskowych, które stanowią podstawę do potwierdzenia zgodności z innymi normami/specyfikacjami obejmującymi kable i przewody.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy:
– kabli elektroenergetycznych – żył izolowanych i przewodów stosowanych np. do zasilania energią elektryczną;
– kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych – przewodów, kabli symetrycznych oraz współosiowych z żyłami metalowymi stosowanymi np. w urządzeniach telekomunikacyjnych, do transmisji danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz sygnalizacyjnych i sterowniczych;
– kabli światłowodowych – stosowanych np. w urządzeniach telekomunikacyjnych, do przesyłania danych, sygnałów częstotliwości radiowej i wizyjnych oraz w urządzeniach sygnalizacyjnych i aparaturze sterowniczej.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50575:2015-03 - wersja polska
Tytuł Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej
Data publikacji 27-12-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50575:2014 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 29.060.10, 29.060.20, 13.220.40, 33.180.10
Elementy dodatkowe PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11P