PN-EN 50553:2012 - wersja polska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczące zdolności do jazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboru

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, dotyczące zdolności do jazdy w warunkach pożaru, które mają zastosowanie do taboru kolejowego przeznaczonego do przewozu pasażerów.
W szczególności podano środki techniczne, których zastosowanie przyczyni się do zapewnienia zgodności z dyrektywą i odpowiednimi technicznymi specyfikacjami interoperacyjności (TSI).
W normie podano warunki pożarów:
– dla których nie jest potrzebne określanie wymagań dotyczących zdolności do jazdy, ponieważ nie stanowią istotnego zagrożenia poważnymi urazami ani zagrożenia dla życia;
– dla których uzasadnione jest oczekiwanie, że pociąg będzie kontynuował kontrolowaną jazdę;
– dla których nie jest uzasadnione i wykonalne określanie wymagań, które stanowiłyby pełne zabezpieczenie kontrolowanej jazdy, ze względu na wyjątkowy charakter incydentu pożarowego.
W TSI SRT określono wymagania dotyczące zdolności do jazdy tylko w odniesieniu do pożarów w obszarach technicznych/urządzeń. Jednakże odnośnie do ogólnych wytycznych zakres niniejszej normy został poszerzony i obejmuje także pożary z przyczyn nietechnicznych w obszarach pasażerskich/dla załogi, które mogą wpływać na funkcje systemu pociągu z powodu bliskości dotkniętego obszaru i/lub przechodzenia poprzez dotknięty obszar. To rozszerzenie stosowalności w istotny sposób zwiększa liczbę funkcji systemu, które potencjalnie są narażone na ryzyko, i dlatego wymaga rozszerzenia reguł tego, co „uzasadnione i wykonalne”, do tych nowych warunków.
W normie nie rozpatrywano sytuacji, w których jest prawdopodobne wystąpienie incydentu pierwotnie niezwiązanego z pożarem, który zwykle z definicji prowadzi do unieruchomienia pociągu, na przykład poważnego uszkodzenia mechanicznego prowadzącego do wykolejenia, nawet gdy później wystąpi pożar.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50553:2012 - wersja polska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczące zdolności do jazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboru
Data publikacji 04-01-2018
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50553:2012 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.01, 13.220.40