PN-EN 50657:2017-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50716:2024-05 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Zastosowania kolejowe -- Zastosowania taborowe -- Oprogramowanie na pokładzie taboru

Zakres

1.1 Niniejsza norma określa proces i wymagania techniczne dotyczące opracowania oprogramowania dla programowalnych systemów elektronicznych do użycia w zastosowaniach taborowych.
Poza zakresem tej normy jest oprogramowanie, które:
- jest częścią wyposażenia sygnalizacyjnego (dziedzina podkomitetu SC9XA CENELEC) instalowanego na pokładzie pociągów, lub
- nie współpracuje i jest wyodrębnione od funkcji operacyjnych taboru.

1.2 Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie wyłącznie do oprogramowania i wzajemnego oddziaływania pomiędzy oprogramowaniem i systemem, którego jest częścią.

1.3 Celowo pozostawione puste.

1.4 Niniejszą Normę Europejską stosuje się do oprogramowania mającego związek z bezpieczeństwem, jak również nie mającego związku z bezpieczeństwem włączając w to np.:
– programowanie użytkowe,
– systemy operacyjne,
– narzędzia wspomagające,
– oprogramowanie sprzętowe.
Programowanie użytkowe obejmuje programowanie poziomu wysokiego, programowanie poziomu niskiego i specjalne programowanie celowe (np. programowalny sterownik logiczny drabinkowego układu logicznego).

1.5 Niniejsza Norma Europejska zajmuje się także wykorzystaniem istniejącego uprzednio oprogramowania i narzędzi. Takie oprogramowanie może być zastosowane, jeżeli są spełnione szczególne wymagania podane w 7.3.4.7 i 6.5.4.16 dla istniejącego uprzednio oprogramowania i w 6.7 dla narzędzi.

1.6 Oprogramowanie opracowane zgodnie z obowiązującą wersją EN 50128 jest uważane za zgodne z niniejszą normą. Oprogramowanie opracowane wcześniej zgodnie z jakąś wersją EN 50128 jest także uważane za zgodne i nie podlegające wymaganiom dotyczącym istniejącego uprzednio oprogramowania. Dla oprogramowania SIL1-SIL4 w zakresie niniejszej normy wymagania zawarte w niniejszej normie europejskiej są zgodne z wymaganiami oprogramowania SIL1-SIL4 zawartymi w normie EN 50128: 2011.

1.7 W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono, że projekt nowoczesnej aplikacji często umożliwia wykorzystanie oprogramowania, które jest dogodne jako baza dla różnych aplikacji. Takie oprogramowanie jest wtedy konfigurowane przez dane użytkowe dla wytworzenia oprogramowania wykonawczego dla tego zastosowania. Niniejsza Norma Europejska odnosi się do takiego oprogramowania. Ponadto zostaną podane szczegółowe wymagania dotyczące danych użytkownika.

1.8 Celowo pozostawione puste.

1.9 Zamierzeniem niniejszej Normy Europejskiej nie jest działanie z mocą wsteczną. Dlatego stosuje się ją do nowych opracowań i stosuje się tylko w całości do istniejących systemów, jeżeli są one przeznaczone do gruntownych modernizacji. Dla niewielkich zmian stosuje się tylko 9.2. Jednakże, wykorzystanie niniejszej Normy Europejskiej jest zalecane podczas unowocześnień i utrzymania istniejącego oprogramowania.

1.10 Odpowiednie części niniejszej normy dotyczącej oprogramowania odnoszą się także do programowalnych podzespołów (włączając FPGA i CPLD), oprócz obowiązującej normy sprzętowej (np. EN 50129, EN 50155, IEC 61508-2). Jednakże wymagania tej normy dotyczącej oprogramowania, które już zostały objęte odpowiednią normą sprzętową, nie muszą być ujęte ponownie.
Gdy jest możliwe całkowite sprawdzenie programowalnej logiki dla wszystkich możliwych wejść i stanów logiki wewnętrznej, niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-10-2026 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 50657:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Zastosowania taborowe -- Oprogramowanie na pokładzie taboru
Data publikacji 16-10-2017
Data wycofania 07-05-2024
Liczba stron 142
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50657:2017 [IDT]
ICS 35.080, 35.240.60
Zastąpiona przez PN-EN 50716:2024-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50657:2017-10/A1:2024-03E