PN-EN 50553:2012/A1:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczące zdolności do jazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboru

Zakres

W Podrozdziale 6.2.2.1, Transformatory i indukcyjności zmodyfikowano zapisy w podpunktach b) i c).

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50553:2012/A1:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczące zdolności do jazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboru
Data publikacji 12-10-2016
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50553:2012/A1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.01, 13.220.40