PN-EN 50525-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania ogólne dotyczące sztywnych i giętkich przewodów elektroenergetycznych na napięcie znamionowe Uo/U nieprzekraczające 450/750 V prądu przemiennego, stosowanych w instalacjach zasilających oraz urządzeniach domowych i przemysłowych. UWAGA 1 -- Dla niektórych typów przewodów giętkich stosowane jest określenie "sznur". UWAGA 2 -- Napięcia znamionowe podano w odniesieniu do instalacji prądu przemiennego. Stosowanie przewodów w instalacjach prądu stałego jest dopuszczalne. UWAGA 3 -- Przepisy krajowe mogą ustalać dla przewodów dodatkowe wymagania eksploatacyjne, które nie są zawarte w wymaganiach. Na przykład dla budynków o dużym poziomie publicznego ruchu osobowego, mogą mieć zastosowanie dodatkowe wymagania dotyczące właściwości ogniowych. Metody badań sprawdzających zgodność z wymaganiami podane są w pozostałych normach (patrz Wprowadzenie). Poszczególne rodzaje przewodów opisano w normach wieloczęściowych EN 50525-2 i EN 50525-3. Poszczególne części tych dwóch norm wieloczęściowych nazywane są w dalszym tekście "wymaganiami szczegółowymi". Wymiary (klasa żyły, przekrój), liczba żył, inne parametry konstrukcyjne oraz napięcia znamionowe podane w wymaganiach szczegółowych mają zastosowanie tylko dla konkretnego rodzaju przewodu. Klasyfikacja tych typów przewodów jest zgodna z HD 361

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50525-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 14-09-2011
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50525-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-E-90100:1991 - wersja polska, PN-E-90100:1991/Az1:1996 - wersja polska, PN-HD 21.1 S4:2004 - wersja polska, PN-HD 22.1 S4:2004 - wersja polska
ICS 29.060.20