PN-EN 50395:2007 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Metody badania właściwości elektrycznych przewodów elektroenergetycznych niskiego napięcia

Zakres

Podano opis metod badania właściwości elektrycznych, jakie powinny spełniać zharmonizowane przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe do 450/750 V. Wszystkie opisane metody badania zawarte były w dokumentach HD 21 i HD 22. Dopuszczono stosowanie innych metod badania, opisanych w HD 605. W załączniku informacyjnym podano sposób obliczania minimalnej rezystancji izolacji

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50395:2007 - wersja polska
Tytuł Metody badania właściwości elektrycznych przewodów elektroenergetycznych niskiego napięcia
Data publikacji 13-07-2007
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50395:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50395:2005 - wersja angielska
ICS 29.060.20
Elementy dodatkowe PN-EN 50395:2007/A1:2011E