PN-EN 50405:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Pantografy, metody badań nakładek stykowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa metody badań w celu ustalenia podstawowych właściwości nowo wyprodukowanych nakładek stykowych pantografu. Nie wszystkie badania mogą być odpowiednie dla niektórych konstrukcji nakładek stykowych.
Niniejsza Norma Europejska nie zawiera badań zużycia i badań przy wykorzystaniu określonego pantografu. Dodatkowe badania uzupełniające, poza zakresem niniejszej normy, mogą być konieczne w celu określenia przydatności do konkretnego zastosowania, po wcześniejszym uzgodnieniu między klientem a producentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50405:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Pantografy, metody badań nakładek stykowych
Data publikacji 14-06-2016
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50405:2015 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 50405:2006 - wersja angielska
ICS 29.280
Elementy dodatkowe PN-EN 50405:2016-06/A1:2016-12E