PN-EN 50382-2:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Zastosowania kolejowe -- Przewody energetyczne o dużej odporności na ciepło i ogień przeznaczone do taboru kolejowego -- Część 2: Jednożyłowe przewody o izolacji z gumy silikonowej, do pracy w temperaturze 120 °C lub 150 °C

Zakres

Podano wymagania dotyczące jednożyłowych przewodów ciepłoodpornych o cienkiej warstwie izolacji z powłoką i bez powłoki, wykonanych z materiałów bezhalogenowych. Określono wymagania dotyczące właściwości i budowy ekranowanych i nieekranowanych przewodów na napięcie znamionowe od 1,8/3 kV do 3,6/6 kV. Przewody te spełniają wymagania dotyczące rozprzestrzeniania płomienia oraz emisji dymu i gazów toksycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50382-2:2008 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Przewody energetyczne o dużej odporności na ciepło i ogień przeznaczone do taboru kolejowego -- Część 2: Jednożyłowe przewody o izolacji z gumy silikonowej, do pracy w temperaturze 120 °C lub 150 °C
Data publikacji 11-07-2008
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50382-2:2008 [IDT]
ICS 29.060.20, 45.060.01, 13.220.40
Elementy dodatkowe PN-EN 50382-2:2008/A1:2014-02E