PN-EN 50382-1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Zastosowania kolejowe -- Przewody energetyczne o dużej odporności na ciepło i ogień przeznaczone do taboru kolejowego -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące przewodów objętych wszystkimi częściami niniejszej normy. Zawarto szczegółowe wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych i powłokowych oraz innych elementów przewodów. W szczególności opisano wymagania dotyczące zagrożenia ogniowego. Dla celów wszystkich części niniejszej normy podano 8 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50382-1:2008 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Przewody energetyczne o dużej odporności na ciepło i ogień przeznaczone do taboru kolejowego -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 11-07-2008
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50382-1:2008 [IDT]
ICS 29.060.20, 45.060.01, 13.220.40
Elementy dodatkowe PN-EN 50382-1:2008/A1:2014-02E