PN-EN 50288-2-1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 2-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych, testowanych do częstotliwości 100 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkach

Zakres

W EN 50288-2-1 określono wymagania grupowe obejmujące przewody ekranowane, testowane w zakresie od 1 MHz do 100 MHz, przeznaczone do okablowania poziomego pięter i okablowania szkieletowego budynków zgodnie z EN 50173. W niniejszych wymaganiach grupowych omówiono właściwości elektryczne, mechaniczne, transmisyjne i odporność na czynniki środowiskowe przewodów ekranowanych. Podano odpowiednie metody badań. Niniejsze wymagania grupowe należy stosować łącznie z EN 50288-1, w której zawarto postanowienia zasadnicze. Przewody objęte niniejszymi wymaganiami grupowymi przeznaczone są do pracy przy napięciu i natężeniu prądu, które występują normalnie w systemach telekomunikacyjnych. Niniejsze przewody nie są przeznaczone do przyłączania źródeł o niskiej impedancji, na przykład do zasilania energią elektryczną z publicznej sieci energetycznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50288-2-1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 2-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych, testowanych do częstotliwości 100 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkach
Data publikacji 07-02-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50288-2-1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50288-2-1:2005 - wersja angielska
ICS 33.120.20