PN-EN 14989-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Kominy -- Wymagania i metody badań metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania -- Część 1: Pionowe nasady powietrzno-spalinowe kominów przeznaczonych do urządzeń gazowych typu C6

Zakres

Norma ustala wymagania i metody badań metalowych, nadciśnieniowych nasad kominowych doprowadzających powietrze do spalania i odprowadzających produkty spalania do atmosfery do/z urządzeń gazowych typu C62 i C63. Norma również ustala wymagania dotyczące oznakowania, instrukcji producenta, informacji o wyrobie oraz oceny zgodności. UWAGA Klasyfikacja urządzeń gazowych zgodna jest z CEN/TR 1749

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14989-1:2009 - wersja polska
Tytuł Kominy -- Wymagania i metody badań metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania -- Część 1: Pionowe nasady powietrzno-spalinowe kominów przeznaczonych do urządzeń gazowych typu C6
Data publikacji 04-11-2009
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 14989-1:2007 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14989-1:2007 - wersja angielska
ICS 91.060.40