PN-EN 1856-2:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kominy -- Wymagania dotyczące kominów metalowych -- Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki

Zakres

Określono wymagania dotyczące metalowych kanałów wewnętrznych sztywnych i elastycznych oraz sztywnych łączników stosowanych do odprowadzania spalin z palenisk do powietrza otaczającego (łącznie z ich mocowaniami). Wymaganiami objęto również łączniki emaliowane. Zawarto także wymagania dotyczące znakowania, instrukcji producenta, danych wyrobu i oceny zgodności. Przepisy dotyczace wyrobów stanowiących części jednopowłokowych lub wielopowłokowych systemów kominowych zawarto w EN 1856-1

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1856-2:2009 - wersja angielska
Tytuł Kominy -- Wymagania dotyczące kominów metalowych -- Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki
Data publikacji 26-06-2009
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 1856-2:2009 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1856-2:2006 - wersja polska
ICS 91.060.40