PN-EN 14989-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN
Kominy -- Wymagania i metody badań metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania -- Część 2: Kanały spalin i kanały doprowadzające powietrze do zamkniętych komór spalania

Zakres

Określono wymagania i metody badań systemu kanałów spalinowo-powietrznych do urządzeń typu C-6 opalanych gazem. Zawarto wymagania dotyczące wymiarów, materiałów oraz metod badań. Podano tylko ogólne wymagania dotyczące elastomerowych i plastikowych części składowych. Opracowywana jest oddzielna norma prEN 14241-1 dotycząca systemów spalinowo-powietrznych elastomerowych i plastikowych. Podano również wymagania dotyczące oznakowania, instrukcji producentów, opisu wyrobu oraz oceny zgodności

* wymagane pola

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14989-2:2009 - wersja polska
Tytuł Kominy -- Wymagania i metody badań metalowych kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania -- Część 2: Kanały spalin i kanały doprowadzające powietrze do zamkniętych komór spalania
Data publikacji 13-11-2009
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 14989-2:2007 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14989-2:2008 - wersja angielska
ICS 91.140.30, 91.060.40