PN-EN 14989-2:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14989-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN
Kominy i systemy kanałów powietrznych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania -- Wymagania i metody badań -- Część 2: Kanały spalinowe i powietrzne do indywidualnych urządzeń z zamkniętą komorą spalania

Zakres

Określono wymagania i metody badań systemu kanałów spalinowo-powietrznych do urządzeń typu C-6 opalanych gazem. Zawarto wymagania dotyczące wymiarów, materiałów oraz metod badań. Podano tylko ogólne wymagania dotyczące elastomerowych i plastikowych części składowych. Opracowywana jest oddzielna norma prEN 14241-1 dotycząca systemów spalinowo-powietrznych elastomerowych i plastikowych. Podano również wymagania dotyczące oznakowania, instrukcji producentów, opisu wyrobu oraz oceny zgodności

* wymagane pola

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14989-2:2008 - wersja angielska
Tytuł Kominy i systemy kanałów powietrznych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania -- Wymagania i metody badań -- Część 2: Kanały spalinowe i powietrzne do indywidualnych urządzeń z zamkniętą komorą spalania
Data publikacji 29-01-2008
Data wycofania 13-11-2009
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 14989-2:2007 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 91.060.40
Zastąpiona przez PN-EN 14989-2:2009 - wersja polska