PN-EN 50281-2-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych -- Część 2-1: Metody badania -- Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu

Zakres

Określono dwie metody badań dotyczące oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu w celu doboru urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach gdzie mogą występować pyły palne, zgodnie z EN 50281-1-2:1998 i wykonanych według EN 50281-1-1:1998

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50281-2-1:2002 - wersja polska
Tytuł Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych -- Część 2-1: Metody badania -- Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu
Data publikacji 20-12-2002
Data wycofania 15-11-2018
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50281-2-1:1998 [IDT], EN 50281-2-1:1998/corrigendum Aug. 1999 [IDT], IEC 61241-2-1:1994 [NEQ]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 50281-2-1:2002 - wersja angielska
ICS 29.260.20