PN-EN 502:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu

Zakres

Niniejsza Norma Europejska podaje wymagania dla wyrobów pokrywczych przeznaczonych do stosowania na dachach pochyłych, wykonanych ze stali nierdzewnej i ze stali nierdzewnej z powłoką ze stopu cynowo-ołowianego, cynową lub organiczną. Norma Europejska podaje zasady ogólne odnośnie charakterystyki, definiowania i etykietowania wyrobów łącznie z wymaganiami dla materiałów, z których wyroby mogą być produkowane. Przeznaczona jest do stosowania zarówno przez producentów do potwierdzenia zgodności ich wyrobów z wymaganiami jak też dla nabywców do sprawdzenia wyrobów przed odbiorem z fabryki. Podaje wymagania eksploatacyjne dla wyrobów potwierdzające możliwość ich stosowania w warunkach typowych obciążeń użytkowych. Wyroby mogą być zarówno prefabrykowane lub wstępnie formowane jak taśmy, zwoje lub arkusze z jedną stroną przystosowaną do układania ( np. na rąbek stojący, zakładkę). Norma Europejska znajduje zastosowanie do wszystkich nieciągłych i podpartych na całej powierzchni wyrobów arkuszowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Nie podano wymagań odnośnie metod stosowania ( np. metod mocowania, podparcia konstrukcji, projektowania systemu pokrycia, rozwiązań połączeń i obróbek ). UWAGA Norma w części oferuje wyroby płaskie w części profilowane ( prefabrykowane). Wymagania dla wstępne formowanych samonośnych wyrobów pokrywczych podane są w EN 508-3

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 502:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu
Data publikacji 26-07-2013
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych
Wprowadza EN 502:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 502:2002 - wersja polska
ICS 91.060.20