PN-EN 50131-10:2015-01 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 10: Wymagania techniczne dotyczące stosowania nadajnika-odbiornika (SPT) miejsca chronionego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące SPT stosowanego w I&HAS do transmisji alarmu i innych komunikatów z miejsca chronionego do lokalizacji oddalonych. UWAGA 1 Wymagania dotyczące transmisji alarmów są podane w serii norm 50136. EN 50136-2 podaje wymagania dotyczące SPT stosowanego w każdym rodzaju systemu alarmowego (np. pożarowym, włamania, itp). Niniejsza Norma Europejska podaje szczegółowe wymagania dotyczące SPT stosowanego w systemach sygnalizacji włamania i napadu (I&HAS) i powinna być stosowana w połączeniu z EN 50136-2.Wymagania niniejszej Normy Europejskiej odnoszą się zarówno do SPT umieszczanych w oddzielnej obudowie, jak i w obudowach innych części składowych I&HAS oraz do SPT funkcjonalnie zintegrowanych z CIE albo z innymi częściami I&HAS. UWAGA 2 Aby ułatwić różniące się wymagania norma europejska obejmuje kategoryzacja z trzema rodzajami (X, Y i Z).

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50131-10:2015-01 - wersja angielska
Tytuł Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 10: Wymagania techniczne dotyczące stosowania nadajnika-odbiornika (SPT) miejsca chronionego
Data publikacji 15-01-2015
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 50131-10:2014 [IDT]
ICS 13.320