PN-EN 50065-7:2002 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 7: Impedancja sprzętu

Zakres

Podano wymagania dotyczące sprzętu komunikacyjnego pod kątem obciążenia sieci zasilającej. Określono odpowiednią minimalną impedancję (moduł) urządzenia komunikacyjnego w tym zakresie częstotliwości pracy, zarówno w przypadku trybu nadawania jak i odbioru, w celu minimalizacji wzajemnej interferencji. Podano 3 definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-7:2002 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 7: Impedancja sprzętu
Data publikacji 20-12-2002
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-7:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50065-7:2002 - wersja angielska
ICS 33.040.30