PN-EN 50065-7:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50065-7:2002 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 7: Impedancja sprzętu

Zakres

Podano wymagania dotyczące sprzętu komunikacyjnego pod kątem obciążenia sieci zasilającej. Określono odpowiednią minimalną impedancję (moduł) urządzenia komunikacyjnego w tym zakresie częstotliwości pracy, zarówno dla trybu nadawania jak i odbioru, w celu minimalizacji wzajemnej interferencji

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50065-7:2002 - wersja angielska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 7: Impedancja sprzętu
Data publikacji 25-11-2002
Data wycofania 20-12-2002
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-7:2001 [IDT]
ICS 33.040.30
Zastąpiona przez PN-EN 50065-7:2002 - wersja polska